Electric Ship Facilities
Energy and propulsion systems 

E-motor inline  

Twee werelden combineren. 


Wilt u het langzaam varende deel van uw vaarprofiel invullen met een elektrische aandrijving dan is de inline configuratie een oplossing. Voorwaarde is dat er op uw huidige of toekomstig schip enige ruimte achter de keerkoppeling heeft om een E-motor om de as te plaatsen. Mocht dit niet het geval zijn biedt een E-motor op een Power Take In wellicht mogelijkheden.